การออกเสียงคำว่า Craig Revel Horwood : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Craig Revel Horwood ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Craig Revel Horwood ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.