การออกเสียงคำว่า Christie Brinkley : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Christie Brinkley ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Christie Brinkley ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.