การออกเสียงคำว่า Chris Leatherbarrow : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Chris Leatherbarrow ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Chris Leatherbarrow ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.